خوش آمدید — امروز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰:۳۱
یزد
امروز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
16°
28°
16°
فردا ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
29°
12°
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
26°
13°
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
22°
12°
۱۴ فروردین ۱۳۹۴
26°
15°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 3438 بغداد نشست(16:18)-پايان تحويل بار AB4 خروجي داخلي یک شنبه 16:00 2015-03-29 16:00:00
آسمان 862 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي یک شنبه 18:20 2015-03-29 18:20:00
نفت 2608 تهران نشست(19:33)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 19:00 2015-03-29 19:00:00
نفت 2627 اهواز نشست(19:30)-پايان تحويل بار F100 خروجي داخلي یک شنبه 19:10 2015-03-29 19:10:00
ايران اير 298 تهران نشست(21:52)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي یک شنبه 22:05 2015-03-29 22:05:00
اير تور 8010 تهران لغو شد MD82 ورودي داخلي دو شنبه 07:45 2015-03-30 07:45:00
کيش اير 7420 كيش تاخير دارد F100 ورودي داخلي دو شنبه 08:10 2015-03-30 08:10:00
کيش اير 7418 كيش طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 12:10 2015-03-30 12:10:00
آسمان 862 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 18:00 2015-03-30 18:00:00
نفت 2608 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 19:00 2015-03-30 19:00:00
ايران اير 298 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 20:00 2015-03-30 20:00:00
آسمان 618 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 22:10 2015-03-30 22:10:00
کيش اير 7085 تهران لغو شد MD8 ورودي داخلي سه شنبه 07:10 2015-03-31 07:10:00
زاگرس 4037 مشهد طبق برنامه MD8 ورودي داخلي سه شنبه 10:30 2015-03-31 10:30:00
ايران اير 294 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 12:30 2015-03-31 12:30:00
قشم اير 2234 بغداد طبق برنامه AB6 ورودي داخلي سه شنبه 14:15 2015-03-31 14:15:00
ايران اير 296 تهران طبق برنامه MD8 ورودي داخلي سه شنبه 17:30 2015-03-31 17:30:00
نفت 2608 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 18:30 2015-03-31 18:30:00
نفت 2627 اهواز طبق برنامه F50 خروجي داخلي سه شنبه 20:10 2015-03-31 20:10:00
ايران اير 483 مشهد طبق برنامه MD8 خروجي داخلي سه شنبه 21:50 2015-03-31 21:50:00
سعودي 2831 جده طبق برنامه A320 ورودي داخلي سه شنبه 21:50 2015-03-31 21:50:00
اير تور 8010 تهران لغو شد MD8 ورودي داخلي چهار شنبه 07:30 2015-04-01 07:30:00
ايران اير 294 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 12:15 2015-04-01 12:15:00
ايران اير 296 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 18:00 2015-04-01 18:00:00
آسمان 862 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 18:30 2015-04-01 18:30:00
نفت 2608 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 19:00 2015-04-01 19:00:00
سعودي 2849 مدينه طبق برنامه A320 ورودي داخلي چهار شنبه 23:20 2015-04-01 23:20:00
اير تور 990 مشهد طبق برنامه MD8 ورودي داخلي پنج شنبه 07:30 2015-04-02 07:30:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 3439 نجف پرواز کرد(17:55) AB4 خروجي داخلي یک شنبه 17:00 2015-03-29 17:00:00
آسمان 863 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي یک شنبه 18:55 2015-03-29 18:55:00
نفت 2609 تهران پرواز کرد(20:20) F100 خروجي داخلي یک شنبه 19:30 2015-03-29 19:30:00
نفت 2626 اهواز پرواز کرد(20:25) F50 خروجي داخلي یک شنبه 19:40 2015-03-29 19:40:00
ايران اير 299 تهران پرواز کرد(23:02) F100 خروجي داخلي یک شنبه 22:45 2015-03-29 22:45:00
اير تور 8011 تهران لغو شد MD82 خروجي داخلي دو شنبه 08:30 2015-03-30 08:30:00
کيش اير 7421 كيش پذيرش مسافر در ميز (3)-اعلام تاخير(09:20) F100 خروجي داخلي دو شنبه 09:00 2015-03-30 09:00:00
کيش اير 7419 كيش طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 13:00 2015-03-30 13:00:00
آسمان 619 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 18:25 2015-03-30 18:25:00
نفت 2609 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 19:30 2015-03-30 19:30:00
ايران اير 299 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 20:35 2015-03-30 20:35:00
آسمان 863 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 22:45 2015-03-30 22:45:00
کيش اير 7084 تهران طبق برنامه MD8 ورودي داخلي سه شنبه 08:10 2015-03-31 08:10:00
زاگرس 4038 مشهد طبق برنامه MD8 خروجي داخلي سه شنبه 11:30 2015-03-31 11:30:00
ايران اير 295 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 13:05 2015-03-31 13:05:00
قشم اير 2235 نجف طبق برنامه AB6 ورودي داخلي سه شنبه 15:15 2015-03-31 15:15:00
ايران اير 482 مشهد طبق برنامه MD8 خروجي داخلي سه شنبه 18:15 2015-03-31 18:15:00
نفت 2609 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:10 2015-03-31 19:10:00
آسمان 3702 بندر عباس طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 19:35 2015-03-31 19:35:00
نفت 2626 اهواز طبق برنامه F50 ورودي داخلي سه شنبه 20:40 2015-03-31 20:40:00
ايران اير 299 تهران طبق برنامه MD8 ورودي داخلي سه شنبه 22:25 2015-03-31 22:25:00
آسمان 863 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 22:45 2015-03-31 22:45:00
اير تور 8011 تهران لغو شد MD8 خروجي داخلي چهار شنبه 08:15 2015-04-01 08:15:00
ايران اير 295 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي چهار شنبه 12:50 2015-04-01 12:50:00
آسمان 863 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي چهار شنبه 19:00 2015-04-01 19:00:00
نفت 2609 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي چهار شنبه 19:30 2015-04-01 19:30:00
اير تور 991 مشهد طبق برنامه MD8 خروجي داخلي پنج شنبه 08:15 2015-04-02 08:15:00
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
همزمان با پایان سال جاری آیین جشن تکلیف فرزندان کارکنان فرودگاه یزد با شکوه خاص برگزار شد.   بنابر گزارش روابط عمومی فرودگاه یزد در این مراسم که در نمازخانه اداره کل فرودگاههای استان یزد برگزار شد، 8 نفر از پسران و دختران تازه تکلیف ، ورود به دنیای جدید عبادت و بندگی را جشن گرفتند. در این مراسم وطنخواه مدیرکل فرودگاههای استان طی سخنانی در زمینه تکلیف و وظایف مکلفان سخنانی ایراد کرد. این مراسم با برنامه های متنوع از جمله نماز شکر، آموزش های فرهنگی، توزیع بسته های آموزشی و اهدای جایزه همراه بود.
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
به پاس خدمات چندین ساله 46نفر از کارکنان بازنشسته فرودگاه شهید آیت الله صدوقی یزد، مراسم تقدیر و تجلیل از آنها در سالن کنفرانس شهید دانش پرورفرودگاه یزد و با حضور وطن خواه ، مدیرکل و تعدادی از مسئولین فرودگاهی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان یزد ، مدیرکل فرودگاههای استان یزد در این مراسم گفت: بازنشستگان سرمایه های اجتماعی و گنجینه هایی از تجربه و دانش در هر سازمان و اداره محسوب می شوند. سعداله وطن خواه  به فعالیت های انجام شده این فرودگاه در بخش های مختلف صنعت هوانوردی، آموزشی، فرهنگی وعمرانی اشاره کرد و افزود: خدمات و توسعه فرودگاه مرهون تلاش و زحمات بازنشستگان است.  وی هدف از برگزاری این مراسم را تشکر و قدردانی و تجلیل از بازنشستگان دانست و
شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
طی مدت یکسال جاری تعداد 800 نفر در قالب 22 گروه و اکیپ دانش‌آموزی ، دانشجوئی و اداری از فرودگاههای استان یزد بازدید نموده‌اند. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان یزد ، در راستای ترویج و معرفی فرهنگ فرودگاهی و همچنین آشنایی مردم و دانش‌پژوهان با فعالیت‌های صنعت هوانوردی در یکسال گذشته گروههای مختلفی از مدارس و دبیرستانها و دانشگاههای استان و پایگاههای مقاومت بسیج به منظور آشنایی با روند و فرآیندهای مختلف فرودگاهی از بخش‌های مختلف فرودگاه شهید آیت ا... صدوقی یزد بازدید کرده‌اند. وطن‌خواه مدیر کل فرودگاههای استان یزد با اشاره به توسعه فعالیت‌های پروازی و افزایش سطح خدمات‌رسانی به مردم استان افزود اطلاع‌رسانی و آشنایی مردم بویژ
پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳
یاد شهیدان ، نام شهیدان ، بازماندگان شهیدان ، شخصیت دارای ارزش و متعال جانبازان و آزادگان ، در هر نقطه ای که حضور داشته باشند ، نور ، رحمت و هدایت هستند.                                                                             مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان یزد، متن پی