خوش آمدید — امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۸:۰۰:۴۳
یزد
امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
33°
34°
12°
فردا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
24°
14°
۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
29°
18°
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
31°
18°
۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
31°
18°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 618 مشهد نشست(22:30)-پايان تحويل بار B727 ورودي داخلي جمعه 22:10 2015-04-24 22:10:00
کيش اير 7085 تهران نشست(07:30) MD82 ورودي داخلي شنبه 07:10 2015-04-25 07:10:00
ايران اير 294 تهران نشست(12:19)-پايان تحويل بار F100 ورودي داخلي شنبه 11:45 2015-04-25 11:45:00
زاگرس 4037 مشهد نشست(11:55)-پايان تحويل بار MD8 خروجي داخلي شنبه 12:00 2015-04-25 12:00:00
نفت 2608 تهران اعلام ورود(19:10) F100 ورودي داخلي شنبه 19:00 2015-04-25 19:00:00
ايران اير 298 تهران اعلام تاخير(22:45) F100 ورودي داخلي شنبه 21:45 2015-04-25 21:45:00
آسمان 862 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي شنبه 22:00 2015-04-25 22:00:00
آسمان 3703 بندر عباس لغو شد F100 ورودي داخلي شنبه 22:05 2015-04-25 22:05:00
کيش اير 7085 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 07:10 2015-04-26 07:10:00
اير تور 990 مشهد طبق برنامه MD82 ورودي داخلي یک شنبه 07:15 2015-04-26 07:15:00
ايران اير 3438 بغداد طبق برنامه AB4 ورودی خارجي یک شنبه 15:00 2015-04-26 15:00:00
آسمان 862 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 17:30 2015-04-26 17:30:00
نفت 2608 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي یک شنبه 19:00 2015-04-26 19:00:00
نفت 2627 اهواز طبق برنامه F50 ورودي داخلي یک شنبه 19:10 2015-04-26 19:10:00
ايران اير 298 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي یک شنبه 22:10 2015-04-26 22:10:00
اير تور 8010 تهران طبق برنامه MD82 ورودي داخلي دو شنبه 07:45 2015-04-27 07:45:00
کيش اير 7420 كيش طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 08:15 2015-04-27 08:15:00
کيش اير 7418 كيش طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 12:10 2015-04-27 12:10:00
آسمان 862 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 18:00 2015-04-27 18:00:00
نفت 2608 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 19:00 2015-04-27 19:00:00
ايران اير 298 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 20:00 2015-04-27 20:00:00
آسمان 618 مشهد طبق برنامه F100 ورودي داخلي دو شنبه 22:10 2015-04-27 22:10:00
کيش اير 7085 تهران طبق برنامه MD8 ورودي داخلي سه شنبه 07:10 2015-04-28 07:10:00
زاگرس 4037 مشهد طبق برنامه MD8 ورودي داخلي سه شنبه 10:30 2015-04-28 10:30:00
ايران اير 294 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 12:30 2015-04-28 12:30:00
قشم اير 2234 بغداد طبق برنامه AB6 ورودی خارجي سه شنبه 14:15 2015-04-28 14:15:00
ايران اير 296 تهران طبق برنامه F100 ورودي داخلي سه شنبه 17:35 2015-04-28 17:35:00
نفت 2608 تهران لغو شد F100 ورودي داخلي سه شنبه 18:30 2015-04-28 18:30:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2626 اهواز پرواز کرد(21:10) F50 خروجي داخلي جمعه 20:40 2015-04-24 20:40:00
آسمان 863 تهران پرواز کرد(23:40) B727 خروجي داخلي جمعه 22:45 2015-04-24 22:45:00
کيش اير 7084 تهران پرواز کرد(08:25) MD82 خروجي داخلي شنبه 08:10 2015-04-25 08:10:00
ايران اير 295 تهران پرواز کرد(13:11) F100 خروجي داخلي شنبه 12:20 2015-04-25 12:20:00
زاگرس 4038 مشهد پرواز کرد(13:08) MD8 خروجي داخلي شنبه 13:00 2015-04-25 13:00:00
آسمان 3702 بندر عباس لغو شد F100 خروجي داخلي شنبه 19:25 2015-04-25 19:25:00
نفت 2609 تهران پذيرش مسافر در ميز (3)- F100 خروجي داخلي شنبه 19:30 2015-04-25 19:30:00
ايران اير 299 تهران اعلام تاخير(23:20) F100 خروجي داخلي شنبه 22:20 2015-04-25 22:20:00
آسمان 863 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي شنبه 22:30 2015-04-25 22:30:00
اير تور 991 مشهد طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2015-04-26 08:00:00
کيش اير 7084 تهران طبق برنامه MD82 خروجي داخلي یک شنبه 08:00 2015-04-26 08:00:00
ايران اير 3439 نجف طبق برنامه AB4 خروجي خارجي یک شنبه 16:00 2015-04-26 16:00:00
آسمان 863 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 18:10 2015-04-26 18:10:00
نفت 2609 تهران لغو شد F100 خروجي داخلي یک شنبه 19:30 2015-04-26 19:30:00
نفت 2626 اهواز طبق برنامه F50 خروجي داخلي یک شنبه 19:40 2015-04-26 19:40:00
ايران اير 299 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي یک شنبه 22:45 2015-04-26 22:45:00
اير تور 8011 تهران طبق برنامه MD8 خروجي داخلي دو شنبه 08:30 2015-04-27 08:30:00
کيش اير 7421 كيش طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 09:00 2015-04-27 09:00:00
کيش اير 7419 كيش طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 13:00 2015-04-27 13:00:00
آسمان 619 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 18:25 2015-04-27 18:25:00
نفت 2609 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 19:30 2015-04-27 19:30:00
ايران اير 299 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 20:35 2015-04-27 20:35:00
آسمان 863 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي دو شنبه 22:45 2015-04-27 22:45:00
کيش اير 7084 تهران طبق برنامه MD8 خروجي داخلي سه شنبه 08:10 2015-04-28 08:10:00
زاگرس 4038 مشهد طبق برنامه MD8 خروجي داخلي سه شنبه 11:30 2015-04-28 11:30:00
ايران اير 295 تهران طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 13:05 2015-04-28 13:05:00
ايران اير 2235 نجف طبق برنامه AB6 خروجي خارجي سه شنبه 15:15 2015-04-28 15:15:00
ايران اير 482 مشهد طبق برنامه F100 خروجي داخلي سه شنبه 18:10 2015-04-28 18:10:00
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
معاون مدیرکل دفتر حراست شرکت فرودگاههای کشور: بالندگی، شکوفایی و پیشرفت شرکت فرودگاههای کشور ، مستلزم وجود محیطی امن، سالم، منظم و پویا است و حراست با توجه به وظایف و کارکردهای ذاتی خود، نقشی مهم در این زمینه میتواند ایفا نماید و بعبارتی دیگر حراست تضمین کننده سلامت فرودگاههای کشوراست. به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاههای استان یزد ؛ مراسم تودیع و معارفه مسئولان قدیم و جدید حراست فرودگاه‌های استان یزد با حضور پیشوا معاون مدیرکل دفتر حراست شرکت فرودگاه‌های کشور، وطن خواه مدیرکل فرودگاه های استان و جمعی از مدیران اجرایی امنیتی، حراستی، نظامی و انتظامی فرودگاه یزد برگزار شد. بنابراین گزارش؛ در این مراسم حمید نادری به‌عنوان مسئول جدید حراست فرودگاه‌های استان معرفی
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴
آمار پروازی فرودگاه بین المللی شهید آیت ا... صدوقی یزد در سال 93 نسبت به سال 92 از رشد 4/1درصدی برخوردار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان یزد وطن‌خواه مدیر کل فرودگاههای استان ، با اعلام این خبر اضافه کرد در سال 93 تعداد 553812 نفر مسافر در قالب 4844 پرواز از طریق فرودگاه بین المللی شهید آیت ا... صدوقی یزد اعزام و پذیرش شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ، رشد 17/7درصدی را به خود اختصاص می‌دهد. وی همچنین اظهار داشت علیرغم مشکلات ناشی از محدودیت در تعداد ناوگان شرکتهای هواپیمایی ، در سال گذشته نه تنها پروازهای این فرودگاه کاهش نداشته بلکه از رشد مثبتی نیز برخوردار بوده است. وطن‌خواه به میزان بار حمل شده توسط ناوگان هوایی اشاره کرد و افزود طی این مدت 40
دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
در کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای محسن غلامزاده مدیر ترمینال فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی یزد در غم از دست دادن پدر گرامیشان به سوگ نشسته‌اند. بدین‌وسیله ضمن اعلام مراتب همدردی با ایشان، از خداوند منّان برای آن مرحوم مغفرت و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم. روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان یزد
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
مراسم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن با حضورمدیرکل فرودگاههای استان یزد، معاونین،مسئولین دوائر، فرماندهان نظامی و انتظامی ، مسئولین ارگانها و نهادهای مستقر در فرودگاه ،مدیران شرکت های هواپیمایی در یزد و جمعی از بانوان شاغل در اداره کل فرودگاههای استان یزد درسالن ترانزیت ترمینال 2 فرودگاه یزد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان یزد ، سعداله وطن خواه مدیرکل فرودگاههای استان یزد ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیوند دهنده نبوت و ولایت، مظهر کمال تعلیم و تربیت و همچنین میلاد با سعادت امام خمینی(ره) را به بانوان همکار تبریک گفته و از تلاشهای آنان در راه پیشبرد اهداف شرکت فرودگاههای کشور تقدیر و تشکر کرد.  وی گفت: حضور زنان ایرانی در عرص