ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

06:20

آسمانIRC862

تهران

طبق برنامه

06:45

پويا PYA2314

تهران

طبق برنامه

07:15

ایران ایرIRA292

تهران

طبق برنامه

10:35

پويا PYA2313

مشهد

طبق برنامه

14:40

آسمانIRC618

مشهد

باطل شد

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه شهراه سامانه شهراه

سامانه تدارکات الکترونیک دولت سامانه تدارکات الکترونیک دولت

ویژه حج ویژه حج

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۱۰ مرداد ۱۴۰۰

اخذ گواهينامه مديريت و تفکيک پسماند توسط اداره کل فرودگاه هاي استان يزد

فرودگاه بين المللي يزد با استقرار و اجراي برنامه مديريت پسماند عادي در سه محور تفکيک،کاهش و بازيافت پسماندها، موفق به اخذ گواهينامه مديريت پسماند از سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد گرديد
۱۰ مرداد ۱۴۰۰

تجديد مرحله دوم مناقصه عمومي نظافت ترمينال و اماکن جنبي و خدمات فضاي سبز فرودگاه يزد

اداره کل فرودگاههاي استان يزد در نظر دارد، بر اساس قانون برگزاري مناقصات عمومي يک مرحله اي ارائه خدمات نظافت ترمينال و اماکن جنبي و خدمات فضاي سبز فرودگاه بين المللي يزد را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد) به نشاني اينترنتي ذيل برگزار نمايد.
www.setadiran.ir
تلفن تماس: 31010-035

جهت کسب اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه نماييد.
۶ مرداد ۱۴۰۰

پيام تبريک اميرمکري به مناسبت عيد غدير

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در پيامي فرارسيدن عيد بزرگ غدير را تبريک گفت.
۲۹ تير ۱۴۰۰

پيام تبريک مديرعامل شرکت فرودگاه ها به مناسبت عيد قربان

مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران در پيامي فرارسيدن عيد سعيد قربان را تبريک گفت.