مدیران مدیران

مديران (فرودگاه بين المللي يزد)

مدیر کل فرودگاههای استان یزد:

عباس محمدی

تلفن تماس: 37217775-035

 

معاون عملیات هوانوردی:


محمد باقر دهقانی تفتی

تلفن تماس: 37227760-035

ایمیل: m.dehghani@airport.ir

 

معاون اجرایی:

بهروز رضایی نیا

تلفن تماس: 37227762-035

ایمیل: b.rezaeinia@airport.ir