طرح هاي توسعه طرح هاي توسعه

طرح هاي توسعه فرودگاه بين المللي يزد

1- احداث ساختمان جدید ایمنی زمینی :

با توجه به قدمت این ساختمان که مربوط به 40سال گذشته می باشد و با توجه به افزایش پرسنل ،تجهیزات وخودروهای کفساز فرودگاهی  وافزایش کتیگوری فرودگاه کمبود فضا  مشهود است واحداث ساختمان جدید ایمنی زمینی در دستور کار شرکت فرودگاهها قرار گرفته است که توجه به انجام مطالعات توسط مشاور ان شالله در سال1401مناقصه برگزار گردد.

2- تکمیل احداث ساختمان سپاه حفاظت هواپیمایی :

با توجه به نیمه کاره ماندن ساختمان جدید سپاه حفاظت هواپیمایی توسط پیمانکار قبلی ان شالله در سال 1401 مناقصه تکمیل ساختمان سپاه حفاظت هواپیمایی برگزار گردیده وعملیات عمرانی آغاز گردد.

3- طرح توسعه ساختمان اداری :

با توجه به افزایش پرسنل وتجهیزات وباتوجه به قدمت ساختمان اداری موجود که مربوط به 40سال گذشته می باشد در کوتاه مدت طرح توسعه ساختمان اداری اجرا خواهد شد که کارهای مطالعاتی توسط مشاور انجام شده  وان شالله مناقصه در سال 1401 برگزار گردد.

4- ساختمان تکنیکال بلاک :

یکی از مشکلات فرودگاه بین المللی یزد ساختمان تکنیکال بلاک و برج مراقبت پرواز مناسب می باشد. با توجه به انتخاب مشاور، کارهای مطالعات تکنیکال بلاک و برج مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی یزد آغاز شد. انشاالله پس از تکمیل مطالعات و با مساعدت مسئولان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و مسئولین استانی، پروژه احداث تکنیکال بلاک و برج مراقبت پرواز آغاز خواهد شد.