طرح هاي توسعه طرح هاي توسعه

طرح هاي توسعه فرودگاه بين المللي يزد

1- سیستم ILS :

در مواقع کاهش دید در فرودگاه بین المللی یزد پرواز با تاخیر انجام یا باطل می شود. لذا نصب و راه اندازی سیستم ILS در دستور کار این اداره کل قرار گرفته و کارهای مقدماتی کابل های برق و دیتا و شلتر انجام گردیده و ظرف چند ماه آینده با انتقال دستگاه به فرودگاه بین المللی یزد، نصب و راه اندازی آن آغاز خواهد گردید.

2- ساختمان تکنیکال بلاک:

یکی از مشکلات فرودگاه بین المللی یزد ساختمان تکنیکال بلاک و برج مراقبت پرواز مناسب می باشد. با توجه به انتخاب مشاور، کارهای مطالعات تکنیکال بلاک و برج مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی یزد آغاز شد. انشاالله پس از تکمیل مطالعات و با مساعدت مسئولان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و مسئولین استانی، پروژه احداث تکنیکال بلاک و برج مراقبت پرواز آغاز خواهد شد.