ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

21:35

ایران ایرIRA3428

تهران

نشست پایان دریافت بار

22:00

کارونKRU2608

تهران

منتظر اعلام باشید

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه شهراه سامانه شهراه

ویژه حج ویژه حج

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۱۹ آذر ۱۳۹۷

برقراري پروازهاي شرکت هواپيمايي پويا در فرودگاه يزد

شرکت هواپيمايي پويا فعاليت خود را در فرودگاه بين المللي شهيد آيت الله صدوقي يزد براي اولين بار با انجام 2 پرواز برنامه‌يي هفتگي آغاز کرد.
۱۸ آذر ۱۳۹۷

گراميداشت روز حسابدار در فرودگاه يزد

همزمان با پانزدهم آذر(روز حسابدار)، از حسابداران و کارشناسان امور مالي فرودگاه بين‌المللي يزد تجليل به عمل آمد.
۱۷ آذر ۱۳۹۷

برگزاري دوره زبان انگليسي ويژه هوانوردي(5) در فرودگاه يزد

دوره آموزشي زبان انگليسي ويژه هوانوردي 5 با حضورکنترلرهاي ترافيک هوايي فرودگاه‎هاي يزد، امام خميني(ره) و اروميه در فرودگاه بين المللي يزدآغاز بکارکرد.
۱۶ آذر ۱۳۹۷

مديرکل فرودگاه هاي يزد روز حسابدار را تبريگ گفت

مديرکل فرودگاه هاي استان يزد طي پيامي پانزدهم آذر روز جهاني حسابدار را به کليه کارکنان امور مالي و درآمد و شاغلين بخش مالي در فرودگاه‌ بين المللي يزد تبريک گفت.