ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:45

ایران ایرIRA3426

تهران

طبق برنامه

12:30

ایران ایرIRA3306

اهواز

طبق برنامه

17:35

ایران ایرIRA3428

تهران

طبق برنامه

17:45

آسمانIRC3724

تهران

طبق برنامه

18:25

آسمانIRC618

مشهد

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه شهراه سامانه شهراه

ویژه حج ویژه حج

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۲۳ بهمن ۱۳۹۷

نشست تخصصي روش هاي ارزيابي و مديريت ريسک آغاز به کار کرد

صبح امروز 23 بهمن ماه با حضور مديرکل فرودگاه هاي يزد ومدير ايمني شرکت فرودگاه هاوناوبري هوايي کشور، نشست تخصصي روش هاي ارزيابي و مديريت ريسک ويژه مديران ايمني سراسر کشور در استان يزد آغاز شد.
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

ديدار مديرکل فرودگاه هاي يزد با خانواده شهدا

به مناسبت گراميداشت ايام الله دهه فجر در اقدامي شايسته مدير کل فرودگاه هاي استان ، با جمعي از خانواده هاي شهدا ديدارکرد.
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

آگهي فراخوان فرودگاه يزد

شرکت فرودگاه وناوربري هوايي ايران در نظر دارد انجام امور خدمات نظافت ترمينالها و اماکن جنبي فرودگاه بين المللي يزد را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي (همزمان سه پاکت ) به شرکتهاي پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد .
علاقه‎مندان براي کسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه فرمايند.
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

آگهي فراخوان پيمانکاران

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد انجام امور خدمات فضاي سبز فرودگاه بين المللي يزد را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي (همزمان سه پاکت ) به شرکتهاي پيمانکار واجد شرايط واگذار کند.
علاقه‎مندان براي کسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه فرمايند.