ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:25

ایران ایرIRA292

تهران

طبق برنامه

09:00

کاسپینCPN6950

تهران

طبق برنامه

11:55

ایران ایرIRA3428

تهران

طبق برنامه

13:20

کاسپینCPN6952

مشهد

طبق برنامه

16:50

آسمانIRC3724

تهران

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه شهراه سامانه شهراه

ویژه حج ویژه حج

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۲۲ تير ۱۳۹۸

پايان عمليات حج در فرودگاه يزد

مسوول عمليات حج فرودگاه بين المللي يزد با اشاره به اعزام 3850 زائر بيت الله الحرام از استان يزد، پايان عمليات رفت زائران را خبر داد.
۱۷ تير ۱۳۹۸

عمليات حج تمتع در فرودگاه يزد آغاز شد

پروازهاي حج تمتع سال جاري با اعزام 250 نفر از زائران سرزمين وحي به مدينه منوره آغاز شد.
۱۶ تير ۱۳۹۸

پذيرش کنترل بار اولين گروه از زائران حج تمتع فرودگاه يزد

چاپ صفحه
بارهاي مربوط به اولين گروه از زائران حج تمتع فرودگاه بين المللي يزدپذيرش و کنترل شد
۱۶ تير ۱۳۹۸

پذيرش کنترل بار اولين گروه از زائران حج تمتع فرودگاه يزد

بارهاي مربوط به اولين گروه از زائران حج تمتع فرودگاه بين المللي يزدپذيرش و کنترل شد