ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

12:20

ایران ایرIRA3306

اهواز

طبق برنامه

15:50

پويا PYA2314

تهران

طبق برنامه

16:50

آسمانIRC3724

تهران

طبق برنامه

20:45

کاسپینCPN6950

تهران

طبق برنامه

21:45

آسمانIRC618

مشهد

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه شهراه سامانه شهراه

ویژه نوروز ویژه نوروز

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضييان جهت واگذاري پارکينگ هاي وسائط نقليه مسافران در فرودگاه يزد

اداره کل فرودگاه هاي استان يزد در نظر دارد در راستاي ارتقاي سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري پارکينگ هاي فرودگاه بين المللي يزد به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماکن و محل ها در فرودگاه هاي کشور مصوب (1358) و آيين نامه اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام کند.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه فرمايند
۴ خرداد ۱۳۹۸

آگهي فراخوان پيمانکاران

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد انجام امور خدمات فضاي سبز فرودگاه بين المللي يزد را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي (همزمان سه پاکت ) به شرکتهاي پيمانکار واجد شرايط واگذار کند.
علاقه‎مندان براي کسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه فرمايند.
۴ خرداد ۱۳۹۸

آگهي فراخوان عمومي

شرکت فرودگاه وناوربري هوايي ايران در نظر دارد انجام امور خدمات نظافت ترمينالها و اماکن جنبي فرودگاه بين المللي يزد را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي (همزمان سه پاکت ) به شرکتهاي پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد .
علاقه‎مندان براي کسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه فرمايند
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاري مراسم گراميداشت روز ارتباطات و روابط عمومي

بمناسبت روز روابط عمومي و ارتباطات مراسم بزرگداشتي در فرودگاه بين المللي يزد برگزار گرديد.