خبر خبر

دوره آشنایی با تأثيرات اغتشاشات در فرودگاه يزد
دوره آشنايي با تأثيرات اغتشاشات ناشي از WAKE TURBULENCE در فرودگاه بين المللي يزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاه هاي استان يزد؛ 10  نفر از كارشناسان اداره مراقبت پرواز فرودگاه‌هاي يزد در این دوره شرکت دارند.

مدت این دوره آموزشي که موسي زكي از اداره آموزش اداره كل مراقبت پرواز شركت فرودگاههاوناوبري هوايي ايران تدریس آن را برعهده دارد 6 ساعت است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد