خبر خبر

برگزاري آخرين جلسه شواري اقامه نماز فرودگاه يزد در سال95
در آخرين جلسه ستاد اقامه نماز فرودگاه بين المللي يزد در سال جاري، ضمن بررسي عملکرد ستاد اقامه نماز فرودگاه در سال 95، برنامه‌هاي جديد اين ستاد بر اساس دستورالعمل ستاد اقامه نماز شرکت فرودگاه‌هاوناوبري هوايي کشور و استان يزد تشريح شد

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاه هاي استان يزد؛آخرين جلسه ستاد اقامه نماز فرودگاه بين المللي يزد صبح امروز يكشنبه 22 اسفند ماه به رياست «عباس محمدي» مديرکل فرودگاه هاي يزد برگزار شد.

در اين نشست مباحثي از جمله خودارزيابي برنامه‌هاي سال 1395، پس از گزارش دبير شورا، برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هاي يک‌ساله ترويج و توسعه فرهنگ نماز و برنامه‌ريزي براي ستاد شوراي اقامه نماز در سال جاري مطرح و تصميم‌گيري شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد