خبر خبر

قدرداني ازاساتيد آموزشي فرودگاه بين المللي شهيدصدوقي يزد
مدير كل فرودگاه هاي يزد از4 نفر استاد آموزشي فرودگاه يزد تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان يزد؛ در روزسه شنبه مورخه 19/2/96مراسمي با حضور مديركل،معاونين و روساي ادارات فرودگاه بين المللي يزد برگزار شد.

در اين مراسم از 4 نفر استاد آموزشي فرودگاه بين المللي شهيد صدوقي يزد كه در سال 95 در زمينه آموزش پرسنل با اداره كل آموزش شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران همكاري موثري داشتند تقدير به عمل آمد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد