خبر خبر

ارزیابی فرودگاه یزد با ذره‌بين اداره کل اموراجتماعی وفرهنگی استانداری یزد
جلسه ارزیابی اداره کل فرودگاه های یزد در حوزه های عفاف و حجاب و حقوق شهروندی با حضور بازرس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در فرودگاه بین المللی یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان یزد؛عباس محمدی مدیرکل فرودگاه های یزد با اشاره به حضور بازرس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و حجاب و عفاف استانداری یزد در فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی و ارزيابي شان از نحوه خدمت‌رساني‌ گفت: انجام بازرسي ضمانت اجرائي قانون حمايت از حقوق شهروندي است و و وظيفه ما ارائه خدمات است و لذا بايد تلاش کنيم بهترين خدمات و شايسته‌ترين‌ها را به مردم ارائه کنيم.

وی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب در طرح بازرسی ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حجاب و عفاف، بیان داشت: برای کاهش آسیب های اجتماعی باید حجاب و عفاف و صیانت توامان با حقوق شهروندی مورد توجه قرار بگیرد.

درادامه "بازرس" ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و حجاب و عفاف استانداری یزد ضمن تشریح اهداف آن ستاد در دو حوزه حقوق شهروندی و حجاب و عفاف، خواستار رعایت موارد مندرج در چک لیستهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی شد و اظهار داشت: می بایست با رعایت مواردی همچون فرهنگ سازی و ترویج عفاف و حجاب و رعایت شئونات اسلامی و همچنین آگاهی از دستورالعملها، ابلاغیه ها و بخشنامه ها در خصوص برنامه های صیانت از حقوق شهروندی، نظارت مستمر بر حسن رفتار کارکنان با ارباب رجوع و اجرایی نمودن منشور اخلاقی و حرفه ای  محیطی امن و در شأن یک سازمان دولتی ایجاد نمائیم.

گفتنی است کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل فرودگاه های استان یزد در خصوص عملکرد فرودگاه بین المللی یزد در زمینه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی در سال 1395 و چهارماه اول امسال ،مستندات خود را در قالب سی دی به اداره کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری یزد ارائه داد.

یادآورمی شود ارزیابی فرودگاه بین المللی یزد در خصوص حجاب و عفاف و صیانت از حقوق شهروندی اکنون در حال اجراست.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد