خبر خبر

برگزاري روز جهاني مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي و روز روابط عمومي در فرودگاه يزد
مدير کل فرودگاه هاي استان يزد به مناسبت روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي از کارکنان در اين عرصه تقدير کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان یزد؛ طي جلسه يي با حضورعباس محمدی مديركل فرودگاه هاي استان از همكاران حوزه های مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي و روابط عمومی  قدرداني شد.

دراين نشست محمدی طي سخناني به تشريح نقش و جايگاه واحدهايي چون مخابرات، روابط عمومي در صنعت هوانوردي کشور پرداخت.

وی در خصوص نقش مخابرات و شبکه پیام های هوانوردی افزود ؛ استفاده از فناوري هاي جديد ارتباطي در جهت ارتقا ايمني پروازها و دستيابي سريع به بخش اطلاعات هوانوردي از طريق شبکه جهاني مخابرات هوانوردي امري مهم در عمليات پروازي مي باشد که همکاران ما در فرودگاه بین المللی یزد توانسته اند به خوبی از پس این مهم برآیند.

مدیر کل فرودگاه های یزد نیز به نقش بسزای روابط عمومی در ادارات و سازمان ها اشاره کرد و گفت : بی شک تولید محتوای غنی، صداقت در اطلاع رسانی ، تلاش برای ایجاد رضایت دوسویه کارکنان و مخاطبین سازمان وجهت دهی به برنامه ریزی ها بر مبنای احساس تعهد و مسئولیت اجتماعی ، از وظایف مهم روابط عمومی حرفه ای در ادارت و سازمان است.

مجید رشیدی بارجین رئیس اداره مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي فرودگاه بین المللی یزد دراین جلسه با اشاره به مبادله ي 1ميليون و 350 هزار پيام هوانوردي در سال گذشته با راندمان 99 درصد در سال گذشته گفت: مبادله ي اين تعداد پيام هوانوردي کارشایسته ای است كه همكارانم در اداره ي مخابرات و فناوري اطلاعات  به خوبي از عهده ي آن برآمدند.

در ادامه مسئول روابط عمومی فرودگاههای استان نیز در سخنانی ضمن تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات به کلیه تلاشگران این عرصه گفت: امروز روابط عمومي هر سازمان قادر است مديريت را از مخاطرات پیش روی آن آگاه و چشمانداز آينده را ترسیم كند بطوریکه تصور تدوام فعالیت یک سازمان و ارگان بدون روابط عمومی غیر ممکن است.

محمدجواد ادیب دوست گفت: تهیه وتوليد نزدیک به 250 خبر در سال گذشته و انعکاس آن در پورتال فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی یزد و ارسال و انتشار آن به پورتال های شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و استانداری یزد وخبرگزاریهای استان وبرگزاری منظم رویداد ها و مناسبت های سال از جمله اقدامات روابط عمومی فرودگاههای استان در سال گذشته بوده است.

در پايان اين جلسه محمدی مدیرکل فرودگاه های استان یزد با بيان اينكه اقدامات موثر و خوبي در سال گذشته در اداره ي مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي و حوزه روابط عمومی صورت پذيرفته است،  با  اهدا لوح سپاس  از زحمات همكاران اين دو مجموعه  قدرداني كرد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد