خبر خبر

هماهنگي مانور محدود در فرودگاه يزد
جلسه توجيهي مانور محدود طرح اضطراري فرودگاه بين المللي يزد با هدف هماهنگي و بررسي سناريوي اين مانور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل فرودگاه های استان یزد، جلسه هماهنگی مانور محدود طرح اضطراری با حضور نمايندگان ارگان ها و شركت ها و سازمان هاي امداد و نجات، نهادهای نظامي و انتظامي مستقر در فرودگاه برگزار شد.

در اين جلسه درباره سناريوي طرح اضطراري و مواردي از جمله محل برگزاري و راه هاي دسترسي به منطقه مانور، نحوه هماهنگي بين سازماني همچنين مسووليت ها و وظايف سازمان هاي شركت كننده در مانور بحث و تبادل نظر شد.

بر اساس سناريوي مصوب، اين مانور در انتهای باند 31 از سمت راست برگزار و بر اساس طرح اضطراري فرودگاه، فرماندهی عملیات با مديركل فرودگاه هاي استان یزد است و سازمان ها و ارگان هاي شركت كننده در عمليات طرح اضطراری با نحوه ورود و تردد و انجام عمليات امداد و نجات در مناطق مورد نظر مانور آشنا مي شوند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد