خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي
شرکت فرودگاه وناوربري هوايي ايران در نظر دارد انجام امور خدمات نظافت ترمينالها و اماکن جنبي فرودگاه بين المللي يزد را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي (همزمان سه پاکت ) به شرکتهاي پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد .
علاقه‎مندان براي کسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه فرمايند
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد