خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضييان جهت واگذاري پارکينگ هاي وسائط نقليه مسافران در فرودگاه يزد
اداره کل فرودگاه هاي استان يزد در نظر دارد در راستاي ارتقاي سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري پارکينگ هاي فرودگاه بين المللي يزد به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماکن و محل ها در فرودگاه هاي کشور مصوب (1358) و آيين نامه اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام کند.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مطالعه فرمايند
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد