خبر خبر

انتصاب مسئول امور ترمينال ها و پاويون فرودگاه يزد
طي ابلاغي از سوي مديرکل فرودگاه هاي استان يزد، زهرا باقري به سمت مسئول امور ترمينال و پاويون فرودگاه بين المللي يزد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان یزد؛ عباس محمدی با توجه به توان و تجربیات زهرا باقری از وی خواسته است تا در زمینه راهبری امور ترمینال و پاویون و ارتقای سطح خدمات در جهت پاسداشت حقوق شهروندی مسافران و هماهنگی موثر با شرکتهای هواپیمایی و نهادهای حفاظتی-امنیتی و دیگر مجموعههای مرتبط با ترمینال و پاویون برنامه ریزی و اقدام کند.

وی همچنین موظف شده است که در زمینه هماهنگی کلیه امور مرتبط با ترمینال ها، هماهنگی امور مرتبط با شخصیت های متردد از پاویون، تنظیم و ارسال برنامه تردد ونظارت مترددین از پاویون ورعایت دقیق قوانین و مقررات و هماهنگی کامل با مدیرکل فرودگاه های استان اقدام کند.

زهرا باقری هم اينک سمت مسئولی واحد آموزش فرودگاه بین المللی یزد را  بر عهده دارد

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد